24 ตุลาคม 2552

แบบทดสอบและเฉลยเรื่องเซต

แบบทดสอบเรื่องเซต

Sets


เฉลยเซต ตอนที่1

Sets Key Part 001

เฉลยเซต ตอนที่ 2
Sets Key Part 002

nic105